Rien Poortvliet- en Landbouwmuseum

Direct achter het dijkje waar de pont aanlegt, ziet u het Rien Poortvlietmuseum. Dat is het nu aangepaste woonhuis van één van de voormalige agrariërs.                      

Het RIEN POORTVLIET MUSEUM heeft dit jaar een nieuwe expositie: “DE WERELD VAN RIEN POORTVLIET”. Met de afbeeldingen die hij voor zijn vele boeken gemaakt heeft, wordt een indruk gegeven van zijn leefwereld. Het gaat dan om zijn inspiratiebronnen, zijn carrière als reclametekenaar, illustrator, humorist, boekschrijver, portrettist en natuurschilder. Ook zijn directe familie, voorvaderen, vrienden en kennissen hebben een plaats gekregen in deze expositie. En zijn atelier heeft een plek in het museum gekregen. Volledige informatie over dit museum vindt u op www.rienpoortvlietmuseum.nl 

Ongeveer 100 meter verder is het LANDBOUWMUSEUM TIENGEMETEN. Het museum laat machines en gereedschappen zien die betrekking hebben op het landbouwverleden van de regio tussen 1920 en 1955. Volledige informatie vindt u op www.landbouwmuseumtiengemeten.nl