De pont naar Tiengemeten

Jonge Schotse Hooglander

Ter afkoeling in het water

Westelijk Weelde: Blik naar Buitenleven

Blik vanaf Oostelijk Weelde naar daglonerswoningen

Heemst

Vlak bij het Bezoekerscentrum

Vlak bij het Bezoekerscentrum

Canadese ganzen

Canadese ganzen met schuilhuisje

Westelijk deel van het eiland

Groep Lepelaars

Lepelaars

Sluiswachterswoning vanaf Wildernis

Sluis bij Sluiswachterswoning

Kreek op West

Winterfiets

Kameroen schapen

Landbouwmuseum met Helenehoeve

Hek in de buurt van de Herberg

Vakantiewoningen Buitenleven

Sluiswachterswoning

Inktzwam

Een paar van de 1100 aalscholvers

Overvliegende knobbelzwanen

Een kijkje in Weelde vanaf de Vliedberg

Lepelaars en knobbelzwanen

De "zeearendboom"

Het oostelijke schuilhuisje

Wilde cichorei

Spinselmot

Twee vlindersfotograferende bezoekers

Icarusblauwtje

Het hek met Jacobskruiskruid

Kaardenbol

Paarden aan de noordkant

Idahoeve (zorgboerderij)

Groot Koolwitje (vrouwtje)

Geknakt! 31 december 2014

Brandgans

Tafeleend

Rietzanger

De vroegere Karantijn

Vogelkijkhut

Rood Guichelheil

Mariapolder

Beverburcht in Oostelijk Weelde

Kreek

Orchis

Aardappelschuur

Een kleine impressie van het eiland Tiengemeten