Rien Poortvliet- en Landbouwmuseum

Direct achter het dijkje waar de pont aanlegt, ziet u het Rien Poortvlietmuseum. Dat is het nu aangepaste woonhuis van één van de voormalige agrariërs.

In het seizoen 2018 is er in het Rien Poortvlietmuseum de Expositie "Brave humor" rondom het thema HUMOR VAN RIEN POORTVLIET in al zijn facetten.

Volledige informatie over dit museum vindt u op www.rienpoortvlietmuseum.nl 

Ongeveer 100 meter verder direct achter het restaurant Pannenkoeken bij Hélène is het Landbouwmuseum Tiengemeten.

Het museum laat machines en gereedschappen zien die betrekking hebben op het landbouwverleden van de regio tussen 1920 en 1955. Het thema voor 2018 is "GRANEN EN PEULVRUCHTEN".

Volledige informatie vindt u op www.landbouwmuseumtiengemeten.nl